Oddziaływania - podkreśl zdanie prawdziwe.

a) Siła nie jest wektorem.
b) Wektor to wielkość fizyczna mająca cztery cechy: kierunek, zwrot, punkt przyłożenia i wartość.
c) Wielkość liczbowa ma tylko dwie cechy: punkt przyłożenia i wartość.
d) Siła wypadkowa jest to inaczej siła równoważąca.
e) Można wyróżnić dwa rodzaje skutków oddziaływań: statyczne i dynamiczne.
f) Do pomiaru wartości siły może posłużyć siłomierz.
g) Oddziaływanie elektrostatyczne wywołane jest przyciąganiem ciał przez Ziemię.
h) Wartość siły można wyrazić w kN.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież